Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for waxingproducts.no

 1. Generelt
 2. Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer fra www.waxingproducts.no til forbrukere.

  Disse vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

  Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.waxingproducts.no er bare tilgjengelig på norsk.

  Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt til å gjøre handelen for deg.

  Vi leverer kun til Norge.

  Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

  Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

  Ved salg til bedrifter gjelder disse betingelsene så langt de passer, imidlertid får bedrifter ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).

 3. Definisjon av parter
 4. Selger er: Waxing Products AS, Jacob Aalls gate 13, 0368 Oslo, post@waxingproducts.no, telefon: 22 60 00 76 og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

  Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 5. Bestillings- og avtaleprosess
 6. Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

  Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 7. Priser
 8. Alle priser i nettbutikken er eksklusiv merverdiavgift (MVA). MVA legges til i Handlekurven. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

  Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.

 9. Betaling
 10. Kjøpesummen gjøres opp gjennom Klarnas egne betalingsløsninger. 

  Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Uavhentede pakker omfattes normalt ikke av angreretten.

  Ved manglende betaling vil krav, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso av Klarna.

 11. Levering
 12. Levering av produktene skjer med Posten/Bring, og er tilgjengelig for bostedsadresser innenfor Norge. Forventet leveringstid er mellom 3-5 dager etter ordrebekreftelsen er mottatt på mail, så lenge alle varer er tilgjengelig på lager ved bestilling. Alle ordre behandles og sendes ut mandag - fredag. Ordre lagt inn i helg og på helligdager behandles førstkommende vanlige arbeidsdag. 

  Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

  Vi tar forbehold om at det kan forekomme økt behandlings- og leveringstid under salgsperioder og høytider.

  Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

  Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Waxing Products sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Waxing Products ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

 13. Angrerett
 14. Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).

  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den (uåpnet emballasje). 

  Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

  Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

  Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

  Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

  Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg.

  Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema.

  Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 15. Undersøkelse av produktene
 16. Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

  Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. punkt 9.

 17. Mangler og feil ved produktet og forsinkelse på leveransen
 18. Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi www.waxingproducts.no melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon).

 19. Garanti
 20. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 21. Betaling med kort
 22. Betaling gjøres via Klarna.

 23. Nyhetsbrev og kommunikasjon
 24. Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post. Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og kan når som helst melde deg av. Dette gjøres nederst i våre nyhetsbrev eller ved å kontakte oss på post@waxingproducts.no.

  Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlekurv. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

  Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

 25. Personalisering og profilering
 26. Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde på www.waxingproducts.no godtar du at vi lagrer informasjon basert på dine bevegelser, kjøp og historikk.

  Shopify vil lagre anonym statistikk om hvordan du benytter nettstedet, hvilke produkter du ser på, og hvilke produkter som er mest kjøpt i nettbutikken.

 27. Salgspant
 28. Waxing Products har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet til Klarna.

  Vi har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

 29. Endring i vilkårene
 30. Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 31. Tvister og lovvalg
 32. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting.

 33. Copyright
  Alt innhold på disse nettsidene er waxingproducts.no eller underleverandør av nevntes eiendom er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Waxing Products AS.